Care este principalul risc al pieței de capital din România

Jurnalul Naţional prezintă cel mai recent raport privind stabilitatea piețelor financiare nebancare elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Complexitatea redusă a pieței face ca, deocamdată, aceste riscuri să nu fie amplificate în România, instrumentele financiare complexe (ex. derivate, structurate, obligațiuni rezultate în securitizare etc.) neavând o pondere semnificativă în totalul pieței.
Pentru piața organismelor de plasament colectiv (OPC – fondurile de investiții), cele mai relevante sunt riscurile investiționale, riscul de credit și riscul de lichiditate. Acestea sunt gestionate, în general, adecvat la nivelul întregii pieț …
Citiți restul…..